16e eeuw
Kerk


Een vergadering, huwelijk, congres of diner: de Sint-Janskerk in Gouda ontvangt uw gasten in stijl op de meest indrukwekkende eventlocatie van Nederland. Met zijn 123 meter is het de langste kerk van Nederland.

De Sint Jan is in verschillende ruimtes verdeeld, waardoor zowel kleine als ook grote gezelschappen kunnen worden ontvangen.

Het Schip biedt plaats aan 1000 gasten in het 19e eeuwse amfitheater. Aangevuld met stoelen in de Zuiderbeuk ontstaat een opstelling met wel 1500 zitplaatsen: uniek in de Goudse regio!

In het intieme Koor kunnen 300 gasten plaatsnemen in theateropstelling of 170 gasten aan dinertafels. De messing vloer -met vloerverwarming!- en de historische gebrandschilderde ramen, zorgen voor een hele warme en bijzondere sfeer.
Sinds de laatste restauratie is het mogelijk om de koorbanken weg te rijden en de Kooromgang bij het Koor te betrekken: hierdoor ontstaat een verrassende ruimte waar 700 gasten in theater- en ruim 400 in dineropstelling kunnen zitten, met zicht op het vaste podium. Vanwege de uitstekende akoestiek is deze opstelling ideaal voor concerten!

De Van der Vormkapel en de Moreau-zaal zijn bij uitstek geschikt voor kleinere groepen van 30 tot 80 gasten, terwijl De Consistorie en Kerkvoogdenkamer historische vergaderlocaties op niveau zijn voor gezelschappen tot 12 personen.

Historia

De Sint-Janskerk is gewijd aan Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. Bij hem horen de symbolische kleuren wit (reinheid, liefde) en rood (lijden), die herhaaldelijk op de glazen maar ook in het Goudse stadswapen zijn te vinden.

De Sint-Jan is met 123 meter de langste kerk in Nederland. Van de oudste bouwgeschiedenis, die begon omstreeks 1280, is weinig bekend. De kerk bezit een relatief kleine toren met carillon, waarvan de klokken grotendeels afkomstig zijn uit de beroemde zeventiende-eeuwse klokkengieterij van de gebroeders Hemony. Het huidige kerkgebouw, in de vorm van een kruis-basiliek, dateert grotendeels van voor de brand van 1552. Tot aan de Reformatie van 1572 was het in gebruik als rooms- katholieke kerk, wat nog te zien is aan de indeling. Verspreid over het middenschip en de zijbeuken stonden minstens 45 altaren, toebehorend aan de Goudse gilden en/of gewijd aan heiligen. Het koorgedeelte, afgescheiden door een monumentaal marmeren koorhek met koperen spijlen uit 1782, was alleen toegankelijk voor de geestelijkheid, hier werd aan het hoofdaltaar de mis opgedragen.

In 1573 werd de kerk toegewezen aan de protestanten. Het kerkgebouw wordt nog steeds beheerd door de Hervormde gemeente te Gouda binnen de Protestantse Kerk Nederland. Twee maal per zondag wordt er een kerkdienst gehouden, meestal in het middenschip, dat wordt gedomineerd door een ‘bankenplan’ uit 1853. Sommige middagdiensten vinden plaats in het koorgedeelte.

Het gehele jaar door worden er concerten gegeven op een van de beide orgels of door koren en orkesten uit binnen- en buitenland. Vanwege de grote lengte is de akoestiek van de kerk bijzonder fraai. Het orgel werd van 1732–1736 gebouwd door Jacob François Moreau. Het kleine orgel dateert uit 1975 en is een product van Leeflang/Keyzer Orgelbouw.

In de kerkvloer herinneren vele grafzerken aan een tijd dat er in de kerk werd begraven. Meestal waren dit gegoede burgers. Enkele zeer welgestelden lieten zelfs een grafkapel bouwen. In 1832 vond de laatste begrafenis in de kerk plaats.

GOUDSE GLAZEN
De gebrandschilderde ramen van de Goudse Sint Jan vormen het hoogtepunt van de Europese glasschilderkunst. Van de 72 ramen dateren er 61 uit de jaren 1530 tot 1603: meer dan de helft van al het 16e eeuwse gebrandschilderde glas in Nederland!

De Goudse Glazen zijn ontstaan in een bewogen periode in de Europese en Nederlandse geschiedenis: de tijd van Renaissance en Reformatie en van de Nederlandse opstand tegen de koning van Spanje. Je ziet in de ramen de middeleeuwse stijl plaatsmaken voor de renaissance, terwijl via de schenkers van de glazen de politieke ontwikkelingen van de Nederlandse Opstand op de voet te volgen zijn.

Wanneer de Sint Jan tijdens de Nederlandse Opstand in 1573 overgaat in protestantse handen, worden de altaren en heiligenbeelden verwijderd, maar blijven de gebrandschilderde ramen gespaard. Vanaf 1594 wordt het project van de Goudse Glazen zelfs weer voortgezet, nu gesponsord door de nieuwe machthebbers, de steden van Holland. Zo zie je in één blik Filips II van Spanje in het door hem geschonken glas, met daar schuin tegenover Willem van Oranje in het glas van de stad Delft.

Sommige ramen, zoals het glas van Filips II, zijn wel 20 meter hoog.

Kies categorie voor meer info
Trouwen Congressen Vergaderen Dineren Concerten Museaal