Privacy

Privacyverklaring Historia Events

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Historia Events aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Historia Events is statutair gevestigd te Lisserbroek, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34351145 en draagt de naam Historia Events. Historia Events is per e-mail te bereiken via info@historiaevents.nl en telefonisch via 06 23257624.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Historia Events omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieƫn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt, dit is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens geeft Historia Events aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens door Historia Events valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Historia Events behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07-05-2018.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is van belang voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen u en Historia Events. De gegevens zijn namelijk nodig voor het aanvragen van beschikbare locaties en zonder deze persoonsgegevens kan Historia Events haar diensten niet goed uitvoeren.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens worden tevens gebruikt voor het creƫren van een mailinglijst voor de nieuwsbrieven via online inschrijvingen en het ontvangen en verwerken van aanvragen via het informatie-aanvraagformulier op de website en anderszins ontvangen aanvragen. Bij deze verzameling van persoonsgegevens door Historia Events is een onderscheid ten aanzien van de nieuwsbrieven en de aanvragen via het informatieformulier op de website.

Met betrekking tot de nieuwsbrieven worden de voornaam, achternaam en het e-mailadres gevraagd. Deze gegevens en het IP-adres worden opgenomen in een eigen database. Abonnees kunnen zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door middel van een link onderaan de nieuwsbrief. E-mails over de in-en uitschrijvingen bewaart Historia Events in een eigen Outlook map. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@historiaevents.nl.

Met betrekking tot de aanvragen via het informatieformulier vraagt Historia Events verplicht om voornaam, achternaam en het e-mailadres en niet verplicht om de bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens inclusief het IP-adres worden ook opgenomen in de eigen database. Als Historia Events voor u contact opneemt met de aangevraagde locaties voor de beschikbaarheid daarvan en/of een offerte aanvraag dan verschaft Historia Events de gegevens van de aanvrager pas aan de desbetreffende locatie na toestemming (via e-mail) van de aanvrager.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar bewaard.

Cookies

Historia Eventsmaakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de websitevan Historia Eventsbezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website uop deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies ensoortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien vanafgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens hetbezoek aan de website. Dit helpt Historia Events om een goede gebruikservaring aan u te kunnenleveren.

Beveiliging

Historia Events heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@historiaevents.nl.

Klachten

Indien u een klacht wil indienen over Historia Events met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@historiaevents.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.