1903
postkantoor


Post-Plaza Hotel & Grand Café is gevestigd in het historische stadscentrum van Leeuwarden. Sinds december 2015, is na een grootse verbouwing, het oude postkantoor van Leeuwarden omgetoverd tot een stoer én eigentijds Hotel & Grand Café. In zowel het oude postkantoor als de naastgelegen oude Gratama Bank bevinden zich nu 82 comfortabele luxe hotelkamers én 5 bijzondere meeting rooms. Beide panden zijn monumentaal en aan elkaar verbonden middels een glazen loopbrug.

Historia

De belangrijkste provinciale overheidsgebouwen bevonden zich in de zeventiende eeuw bij elkaar aan de Tweebaksmarkt en in het verlengde daarvan, de Turfmarkt.

Bankgebouw:
Het met bruine baksteen gebouwde gedeelte van het Hotel, doet met de ronde hoektoren en het koepeltje enigszins denken aan een verkleinde vorm van Parijse boulevardbebouwing. De heer Hendrik Kramer (1850-1934) heeft het gebouw in 1885 ontworpen in opdracht van de gebroeders Gratama die destijds bankiers waren. In 1878 werd het "Wite Hûs" bewoond door één van de gebroeders Gratama, die later met zijn broer de: "gebr. Gratama Kassiers" oprichtte. Ze lieten samen het prachtige, naastgelegen bankgebouw optrekken. De begane grond is daarbij vrij laag gehouden, samen met de kleine ramen moest dit solidariteit uitstralen dat men van en bankgebouw verwachtte. In contrast hiermee staat de 2e etage die uitzonderlijk rijzig is. Met de gebroeders Gratama is het slecht afgelopen. In 1904 raakten zij geheel onverwacht failliet door roekeloze speculaties en het verstrekken van grote, niet behoorlijk gedekte kredieten. Dit wekte veel beroering in Leeuwarden, want de uitdrukking 'zo solide als Gratama' was een begrip. De broers vluchtten 's avonds in een geblindeerde koets de stad uit, Tjepke naar Amsterdam en Gajus naar Den Haag. Het pand kwam in handen van de Nederlandsche Bank en nog later van de Provinciale Waterstaat. Nagenoeg het hele interieur werd verbouwd, het exterieur sterk versoberd.

Postkantoor:
Begin 20ste eeuw blijkt het toenmalige postkantoor van Leeuwarden aan de Wortelhaven te klein en het Ministerie besluit een nieuw kantoor, waarin naast de posterijen en de telegrafie ook de telefonie een plaatsje moet vinden, te bouwen. De keuze voor de locatie wordt de Tweebaksmarkt. Het imposante, 30 meter lange gebouw, is een ontwerp van Rijksmeester C.H. Peters en de bouw vindt plaats onder leiding van hoofdopzichter S.A. Koldijk. De aanwezige bebouwing wordt gesloopt. Tijdens de sloop worden sporen, omvangrijke muurresten en zelfs een poortje, gevonden die waarschijnlijk teruggaan tot de kloostertijd. Het poortje wordt geheel behouden en werd ingebouwd in het postkantoor. Bij de binnenarchitectuur wordt materiaal niet gespaard. In 1903 is het gebouw gereed en wordt het in gebruik genomen. De postkantoren krijgen meerdere functies. Naast de posterijen, telegrafie en telefonie krijgen de postkantoren ook loketten voor het uitgeven van uitkeringen van de Rijksverzekeringsbank welke zelfstandig opereerde. Gedurende de eeuw vordert de automatisering en wisselt de telefooncentrale in het gebouw regelmatig. De bekende stekkertjes inpluggende 'telefoondames' maken plaats voor een automatische telefooncentrale. In de jaren 50 neemt de omvang van de posterijen een grote vlucht en wordt uitbreiding noodzakelijk.
Kies categorie voor meer info
Hotelovernachting Vergaderen Congressen Dineren

Snel kiezen