16e eeuw
klooster en hofje


De Stichting “De Armen de Poth” wil graag inspelen op de wens van betrokken burgers en organisaties om voor bijzondere gelegenheden gebruik te kunnen maken van de representatieve ruimten van het hofje. Het motto is “Huren voor een goed doel”, want de opbrengsten helpen de woningen op te knappen en het historische complex in stand te houden. Voor verhuur komen enkele ruimten – alleen of in combinatie – in aanmerking:

SINT ROCHUSKAPEL
De Sint Rochuskapel met een capaciteit van maximaal 60 personen. Door lopende restauratiewerkzaamheden is de kapel buiten gebruik maar is weer beschikbaar vanaf maart 2015.

CELZUSTERENKAMER:
De Celzusterenkamer in het Hoofdgebouw met een capaciteit van maximaal 50 personen.

De Entree in het middeleeuwse hoofdgebouw (met garderobe en toiletten) en de Uitdeelkamer (met kleine keuken) kunnen daarbij dienen als ontvangst- en facilitaire ruimte. De Bakkerij en Uitdeelkamer worden alleen in combinatie met de Celzusterenkamer verhuurd, bij voorbeeld voor subgroepen of als opstelruimte voor een buffet. De Regentenkamer is niet beschikbaar.

Voorbeelden van mogelijkheden voor verhuur zijn huwelijksplechtigheden, ontvangsten en diners, maar ook vergaderingen, workshops, tentoonstellingen en muziekuitvoeringen. Een feest met veel aanloop en muziek is niet mogelijk vanwege de overlast voor de bewoners. Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld. Daarbij wordt gekeken of de aard van de bijeenkomst strookt met het karakter van de stichting en het hofje.

Voor het gebruik van de ruimten wordt een financiële vergoeding gevraagd die geheel ten goede komt aan de doelstellingen van de stichting: het huisvesten van bejaarde Amersfoorters met een smalle beurs en het beheer van dit middeleeuwse erfgoed. De huren zijn marktconform en zijn vrijgesteld van BTW vanwege de ANBI status van de stichting.

Hofje "De Armen de Poth" werkt nauw samen met het om de hoek gelegen Hotel de Tabaksplant, waar u na afloop van uw bijeenkomst kunt overnachten.

Historia

De belangrijkste doelstelling van de Stichting ‘De Armen de Poth’ is het bieden van onderdak tegen een geringe vergoeding aan oudere mensen uit Amersfoort met een bescheiden inkomen. Het is een voortzetting van één van de oorspronkelijke taken van De Poth. Vanaf de late 14e, mogelijk vroege 15e eeuw werden dakloze mensen voorzien van onderdak, ‘Arme Huyssittende’ van de noodzakelijke levensbehoeften en werden pestlijders verzorgd. De andere huidige doelstelling van De Poth is het in standhouden van het monumentale hofje.

De Broederschap van de Heilige Geest verzorgde vermoedelijk vanaf 1350 in Middeleeuws Amersfoort de zieken. Bovendien verstrekten deze lekenbroeders aan arme mensen maaltijden of ingrediënten daarvoor, de zogenaamde proven. In de volksmond werden de giften ‘de Poth’ genoemd. Daaraan ontleenden de broeders hun bijnaam: Pothbroeders.
In een oorkonde van het Amersfoortse stadsbestuur uit 1447 wordt hun naam voor het eerst officiëel genoemd. Rond 1525 verhuisden de Broeders vanaf de Heilige Geestkapel (nu de plek van de Lutherse Kerk aan de Langestraat) naar het huidige terrein van De Poth. Dit was gelegen buiten de oudste ommuring in een gebied dat al in 1388 wordt genoemd en bij toeval ‘Pothof’ heette. Aan het eind van de 15e eeuw kwam het terrein in handen van De Poth.

De Celzusters, oorspronkelijk gevestigd in het St. Ursula-klooster, thans Mariënhof (Kleine Haag), kwamen in financiële problemen. Daarom mochten zij in 1547 van de broeders op het terrein van De Poth in de ‘Celzusterencamer’ wonen. Tot de laatste in 1592 overleed, verpleegden de zusters pestlijders. Zij woonden in losse vrijstaande huisjes op het terrein van De Poth.

De naam Pothbroeders verdwijnt in het begin van de 17e eeuw en wordt vervangen door het ‘College van Regenten’. Dat vormt het bestuur van De Poth. Een belangrijke taak is het beheer van het bezit van de Stichting. Naast de historische gebouwen heeft De Poth ook landerijen en effecten. De opbrengsten daarvan zijn samen met de bewust bescheiden huurvergoedingen nodig voor de instandhouding van de monumenten, de woningrenovaties en het dagelijks onderhoud. Sinds kort worden Kapel en de Celzusterenkamer aan derden verhuurd. Daarmee is de Stichting, die onafhankelijk en zonder subsidie werkt, in staat haar doelstellingen te blijven realiseren.

Tegen de oostzijde van de Regentenkamer in het Hoofdgebouw staat de woning van de binnenvader. Oorspronkelijk was hij samen met zijn vrouw (binnenmoeder) belast met ziekenverzorging, broodbakken en de uitdelingen. Thans vormt de binnenvader de schakel tussen de bewoners en de regenten en is hij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het hofje.

Het verschaffen van de noodzakelijke levensbehoeften behoorde tot het takenpakket van de Pothbroeders. In de bakkerij bakte men broden, die bestemd waren voor de uitdelingen. Zij vonden aanvankelijk plaats in de St. Joriskerk en later in de uitdeelkamer, gelegen naast de bakkerij in het Hoofdgebouw. Vanaf 1905 werden de uitdelingen in de St. Rochuskapel gehouden. Voor niet-bewoners eindigden de uitdelingen in 1962, voor de bewoners in 1975. Nu komen de regenten en de bewoners nog driemaal per jaar bijeen voor de traditionele symbolische uitdelingen.
Kies categorie voor meer info
Vergaderen Congressen Trouwen Dineren