18e eeuw
Klooster


Het geklasseerde erfgoed uit de XVIIIde eeuw bevindt zich in het centrum van Eupen, op een steenworp afstand van het station van Eupen. Het opleidings- en ontmoetingscentrum met slaapgelegenheid van de Duitstalige Gemeenschap van België zal flexibel voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt.

De klooster Heidberg kapel, ook Heilig Hartkapel genoemd, is het grote pronkstuk. Een bijzondere ruimte voor bijzondere evenementen.
Hier is relatief weinig aan het gebouw veranderd, om het originele karakter te vrijwaren.
De kruisgang, het balkon met het oude kerkorgel, de loodramen, de vloerplaten geven een unieke sfeer aan het geheel.

Klooster Heidberg beschikt over in totaal 6 vergaderzalen (30 tot 285 m2) en 38 hotelkamers.

Meer informatie via het informatie aanvraagformulier of www.klosterheidberg.be

Historia

1698
De Luikse burgemeester Theodor Goer de Herve vroeg aan koning Karel II van Spanje de toelating om voor de zusters van de recollectinenorde een klooster in Eupen te bouwen.
De koning gaf zijn toestemming onder de voorwaarde dat daar een openbare school voor meisjes zou worden ingericht.

1700
kochten de zusters een weide op de Heidberg om daar de kerk en het klooster te bouwen. Broeders van de franciscanenorde uit Vlaanderen begonnen met de bouw. Door het gebrek aan financiële middelen konden de geplande gebouwen enkel stapje voor stapje worden gerealiseerd. De kloosterlijke annalen vertellen hoe aarzelend elke muur, elk keldergewelf, elk kanaal [HvB1] stapje voor stapje werd toegevoegd. De zusters leefden toen in grote armoede en moesten herhaaldelijk zilveren kerkvoorwerpen verkopen of verpanden om te kunnen overleven. Gedurende die tijd gaven de zusters enkel les aan dochters uit rijke families. Onderwijs werd gegeven in lezen, schrijven, rekenen en naaien.

1740
In de nacht van 1 mei 1740 werden de zusters het doelwit van een overval van de zogenaamde “bokkenrijders”. Één zuster kon ontsnappen aan de dieven, klom op de klokkentoren en sloeg met een hamer op de kerkklok. De bende vluchtte en liet alle gestolen goederen achter die ze tot dan hadden kunnen verzamelen.
In de volgende jaren ondervonden de zusters herhaaldelijk terugslagen. Over de periode van de Franse Revolutie is weinig bekend. We weten alleen dat de zusters hard vochten om in het klooster te mogen blijven wonen om verder les te geven aan de jeugd. Doordat ze niet alleen les gaven aan kinderen van gegoede burgers, maar ook in het lager onderwijs mochten de zusters in het klooster blijven. Ze moesten echter alle kloosterlijke handelingen en activiteiten stopzetten en mochten alleen wereldse kleding dragen. Als zogenaamd vrouweninstituut bleven klooster en school in hun bezit.

1815
Na 18 jaar mochten de zusters weer hun ordekleding dragen. Het klooster meldt een grote toeloop, en veel “nieuwe” zusters traden tot de orde toe. In die tijd beleefde het klooster een echte opbloei. Het pensionaat werd uitgebreid.

1828
Er werd een zondagschool alsmede een naai- en breischool ingericht.

1854
Eerste steenlegging van de Heilig Hartkerk op de Heidberg.

1913
Start van de bouw van een nieuw schoolgebouw

1918
In april 1918 wordt het klooster als openbaar lyceum met tien klassen erkend.

1937
Opening van de nieuw opgerichte kindergarten

1963
De stad Eupen bouwt een bijkomend schoolgebouw.

1968
Bouw van de grote gymnastiekzaal

1986
Eerste steenlegging van de nieuwe kindergarten [HvB1] nadat de oude kindergarten in 1984 door een storm werd vernield

1988
Opening van de nieuwe kindergarten

1996
Fusie tussen het “Heidberginstitut” en het Collège Patronné. Vanaf nu heet de school “Pater-Damian-Schule”

2001
Er werd een haalbaarheidsstudie in opdracht gegeven om van het klooster een opleidingscentrum te maken.

2007
Het klooster Heidberg wordt, voor een symbolische euro, eigendom van de Duitstalige Gemeenschap om het historische gebouw beter als monument te kunnen bewaren.

2008
Het klooster wordt in de lijst van de gemeenschapscentra van de DG (diensten met afzonderlijke zaakvoering) opgenomen.

2010
Brand in de kapel van het klooster

2012
In mei 2012 beginnen de verbouwingswerken.
Kies categorie voor meer info
Vergaderen Congressen Hotelovernachting Feesten Concerten Trouwen

Snel kiezen