1675
synagoge


De monumentale Portugese Synagoge - ook wel Esnoga genoemd - stamt uit 1675 en vervult nog steeds een belangrijke rol als gebedshuis voor de Sefardische gemeente. Daarnaast zijn er in deze unieke locatie veel mogelijkheden voor ceremonies, lezingen, debatten of concerten.

Het gebouw bestaat uit de Portugese Synagoge van 1.200 m2 voor max. 850 personen, en een aantal kleinere ruimten zoals de Ma’amad, de Wintersnoge en de Cabane.
Catering in de Portugese Synagoge zelf is niet mogelijk, wel in een aantal andere ruimten (alleen koosjer).

De grondig gerestaureerde ma'amad (bestuurskamer) is een authentieke, kleine regentenkamer in de Portugese Synagoge. De ruimte is te huur voor een receptie of vergadering.
De ma’amad is 45m2. Maximum aantal personen voor receptie 50, voor buffet 40 en diner 20. Catering in de ma’amad is mogelijk, maar alleen koosjere catering.

De Wintersnoge is verwarmd en klein. In de wintermaanden vinden hier de diensten plaats. Deze intieme ruimte is te huur voor ceremonies, lezingen en debatten. Grootte 65 m2. Maximum aantal personen 70. Er is in de Wintersnoge geen catering mogelijk.

In het voormalige Rabbinaat in de bijgebouwen van de Portugese Synagoge zit een mooie, lichte vergader- en presentatieruimte voor maximaal 12 personen in U-vorm. Catering is hier mogelijk, alleen koosjer.

In de nieuwe ontvangstruimte bij de schatkamers van de Portugese Synagoge kan bijna alles. Een ideale ruimte voor recepties en diners maar ook voor lezingen en vergaderingen. Ook zeer geschikt voor filmvertoningen of workshops. In de ontvangstruimte van 120 m2 is ruimte voor 70 personen, voor buffet 50 en voor diner 40. Catering is hier mogelijk, alleen koosjer.

De cabana (loofhut) is een charmante ruimte van 25 m2 in de bijgebouwen van de Portugese Synagoge, ingericht door kunstenaar Eli Content. Een multifunctionele ruimte voor kleinere ontvangsten en bijeenkomsten. Geschikt voor 40 personen, voor buffet 30 en diner 20. Catering is hier mogelijk, alleen koosjer.

De zeventiende-eeuwse binnenplaats is zeer geschikt voor een besloten receptie tot ongeveer 400 personen. Omdat deze in de openlucht is, dient voor een receptie aanvullend een tent te worden gehuurd. Maximum aantal personen normaal 400, voor buffet 300 en diner 200. Catering alleen koosjer.

Historia

Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw werd het in Amsterdam aan joden toegestaan synagogen te bouwen, die zichtbaar waren vanaf de straat - het Hoogduitse synagogencomplex (1671 - 1752) en de Portugees-Israëlitische Synagoge, of kortweg Esnoga of Snoge (1671-1675). Om verschillende redenen, zoals ruimtegebrek, maar ook vastberadenheid om in Amsterdam te blijven, besloot de Portugese gemeente het nieuwe gebouw neer te zetten.

Op 12 december 1670 werd het bouwterrein voor de huidige synagoge gekocht en op 17 april 1671 werd aan de bouw begonnen. Op 2 augustus 1675 werd de Esnoga feestelijk ingewijd. De Esnoga werd gebouwd op houten palen die in het grondwater staan, op de plaats waar tot de stadsuitbreiding van 1663 een nachtpost stond met de naam Sint Antoniespoort. De Esnoga staat aan een voorplein omgeven door lage bijgebouwen die de synagoge aan drie zijden omvatten. Deze aanleg, maar ook de vorm van het gebouw zelf, refereert aan de Tempel van Salomo in Jeruzalem. In Amsterdam bestond een door rabbijn Jacob Juda Leon Templo in 1642 vervaardigd houten model (waarmee deze Hollandsche kermissen afging), waarvan een replica te zien is in het Bijbels Museum.

De authentieke binnenplaats (de 'Safra' plaats) is bedoeld als een geschikte wandelruimte voor de volwassenen en een veilige speelplaats voor de kinderen. Bij de ingang van de Snoge bevindt zich geen mezoeza, volgens de Sjoelchan Aroech (Jore De'a, 286; 3) behoeft een synagoge zonder woning geen mezoeza.
De inrichting volgt het iberisch-sefardisch patroon. Dit houdt in dat de banken in de lengterichting zijn geplaatst en de grenenhouten vloer - zoals vroeger in Nederland op houten vloeren gebruikelijk was - nog altijd wordt bestrooid met fijn zand om stof, vocht en vuil van het schoeisel op te nemen en loopgeluiden te dempen.

De bouw werd in het begin van 'het rampjaar' 1672 onderbroken tot 27 mei 1674. Boven de hoofdingang staat in vergulde hebreeuwse letters het jaartal 1672, het jaar waarin het complex klaar had moeten zijn. Het is een deel van Psalm 5, vers 8: Door Uw grote liefde mag ik Uw Huis binnengaan (Bisjenat va'ani berob chasdecha abo beetécha lif'k). Volgens de joodse traditie is een aantal letters gemarkeerd tot een zogeheten perat katan, een jaartal. Bovendien vormen de letters van beide voorlaatste woorden de naam van de initiatiefnemer, Chacham Aboab.

Het ontwerp van de Esnoga is van Elias Bouman die als aannemer had opgetreden bij de bouw van de Grote Synagoge van de Hoogduitse gemeente er vlak tegenover. Elias Bouman werd later Stadsbouwmeester van Amsterdam. Het gebouw kent een sobere classicistische bouwtrant, bekend als de 'strakke stijl' vergelijkbaar met die van de protestantse kerken uit deze periode. Het kolossale gebouw domineerde van meet af aan de omgeving en doet dat nog steeds. Het was, toen het gereed was, de grootste synagoge ter wereld.
Het is met Praag de enige Synagoge die al zo lang haar oorspronkelijke functie vervult. Het is buitengewoon zeldzaam dat het huidige interieur grotendeels dateert uit de bouwtijd en ongewijzigd bewaard is gebleven, inclusief de koperen kaarsenkronen en -houders. Nooit is het interieur van de Esnoga aangepast aan de moderne tijd, waardoor het gebouw geen verwarming en geen elektrische verlichting heeft - voor de verlichting worden bijna 1000 kaarsen gebruikt.

In de bijgebouwen is het seminarium Ets Haim ondergebracht. Dit werd opgericht in 1616 en werd hier na het voltooien van de bouw gevestigd. Sinds 1959 doet het auditorium van het seminarium dienst als verwarmde wintersynagoge. De bibliotheek van Ets Haim is uitzonderlijk rijk en geldt als een van de belangrijkste joodse bibliotheken ter wereld. De bibliotheek werd enorm uitgebreid toen de bibliograaf en maecenas David Montezinos in 1891 zijn privécollectie schonk - sindsdien heet de bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos. De collectie bestaat uit 30.000 gedrukte werken van 1484 tot nu en 500 handschriften van 1282 tot de 20e eeuw. Alle aspecten van joodse kennis en studies, literatuur, geschiedenis en natuurwetenschappen zijn in de bibliotheek vertegenwoordigd. In 2003 is de bibliotheek inclusief zijn collecties opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register. Andere zeer waardevolle collecties van de Esnoga vormen de eeuwenoude rituele voorwerpen, zoals torarollen en -mantels, zilveren objecten, tapijten en textiel.

In de bijgebouwen zetelde het machtige bestuur, de Mahamad, in een pronkkamer, waren de kantoren van de gemeente, het Rabbinaat, de koosjere keuken, de (kosters)woningen en een ruimte voor het wassen van lijken voordat dezen te Ouderkerk aan de Amstel begraven werden.
Kies categorie voor meer info
Vergaderen Congressen Dineren Feesten Museaal